دوره مدیریت زخم

خانهدوره مدیریت زخم

دوره مدیریت زخم (پرستار زخم)

اطلاعات دوره

این دوره به منظور کسب مهارت و توانمندی جهت بررسی و رفع نیاز های بیماران با انواع زخم در سطوح پیشگیری ؛ تشخیصی؛ حمایتی و مراقبتی، مشاوره ای و درمانی می باشد.

هدف کلی از برگزاری دوره ارتقاء دانش، نگرش و نحوه عملکرد مهارت آموزان در ارائه مراقبت های جامع با کیفیت و حمایت از مددجو و خانواده آن ها با انواع زخم های حاد و مزمن است.

دوره مدیریت زخم
دوره زخم

 امتیازات دوره مدیریت زخم

 1. سرفصل های دوره کاملا کاربردی و مطابق با فضای کاری آن است.
 2.  ارائه مدرک معتبر و قابل استعلام از وزارت بهداشت.
 3. برگزاری دوره در محیطی کاملا مجهز و با تدریس اساتید مجرب و برند.
 4. معرفی به کار برای نفرات برتر دوره
 5. دسترسی مناسب به آموزشگاه از طریق مترو و تاکسی.
 6. آموزش های تئوری و عملی
 7. هزینه ی کاملا مناسب و با امکان پرداخت اقساط بدون سود.

سرفصل های آموزش پرستار زخم

 1. آناتومی – فیزیولوژی پوست
 2. انواع زخم های حاد و مزمن
 3. فاکتور های موثر در ترمیم زخم
 4. ارزیابی بیمار مبتلا به زخم
 5. انواع پانسمان های نوین
 6. شستشو و پاکسازی زخم
 7. مدیریت زخم های فشاری
 8. مدیریت زخم های سوختگی
 9. مدیریت استومی و فیستول
 10. مدیریت زخم های عروقی
 11. دیابت و تغذیه
 12. مدیریت زخم پای دیابتی
 13. ماگوت تراپی
 14. فشار منفی
پرستار زخم
هزینه دوره
مدت زمان دوره

۳ جلسه – جلسه ی عملی داخل بیمارستان

مراحل ارزیابی پوست \شناخت اختلالات مهم پوستی و تشخیص های پرستاری آن اختلالات مهم/ تشریح تفاوت های پوست در اطفال و بزرگسالان/ معاینه و ارزیابی پوست       بررسی وضعیت سلامت پوست و اختلالات آن در اطفال وبزرگسالان

طبقه بندی زخم بر اساس اتیولوژی/ شناخت انواع زخم ها/ ارزیابی، پیشگیری و تشخیص های پرستاری در زخمهای حاد و مزمن و مراقبت های مبتی بر شواهد بالینی پرستاری   طبقه بندی زخم (حاد ومزمن وغیر شایع و… )

(ماکول،پاپول،پوسچول،ندول،پچ ،اگزما و…)       مشاهده تصاویر و ویدئوی مربوط به اختلالات پوستی

اصول جستجوی شواهد بالینی پرستاری/ انواع شواهد بالینی جهت استفاده در مراقبت/ اعتبار شواهد جهت استفاده در مراقبت و تشخیص های پرستاری در زخمهای حاد و مزمن / الگوریتم انواع زخم های حاد و مزمن (زخم فشاری، زخم دیابتی، زخم عروقی و سوختگی)   مراقبت جامع پرستاری و درمان زخم مبتنی بر شواهد بالینی پرستاری\ الگوریتم های انواع زخم های حاد و مزمن

تمرین بکارگیری ابزار ارزیابی بیمار مبتلا به زخم های حاد و مزمن / معرفی و چگونگی استفاده از ابزار برادن، نورتون و واترلو، پوش، ساسمن،  بیتس جنسن، واگنر، تگزاس و …/ تمرین بکارگیری  فرم های ارزیابی            ارزیابی زخم ها وابزارهای مرتبط وچگونگی ثبت آن

پوش -ساسمن        تمرین و ارزیابی ابزار های زخم

نقش پرستار در فرآیند پیش گیری از زخم های فشاری/ مراقبت و درمان زخم فشاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری /تعریف و طبقه بندی زخم فشاری/ عوامل خطر و علل ایجاد کننده/  مانیتورینگ زخم فشاری/ بررسی ریسک فاکتور های آسیب فشاری/ مدیریت مراقبت پرستاری از بیماران مبتلا به زخم های فشاری/ انواع تشک و تجهیزات مرتبط با زخم فشاری/ آشنایی با عملکرد، تجویز و اصول صحیح استفاده از آن ها             مراقبت پرستاری در فرآیند پیشگیری و مراقبت از زخم فشاری(علت /طبقه بندی/عوامل خطر/فرایند پیش گیری و مراقبت و…) مبتنی بر شواهد بالینی و تشخیص های پرستاری تشک مواج و تجهیزات مرتبط با پیشگیری وکاهش فشار

انواع دیابت / تعریف و طبقه بندی زخم دیابتیک/ عوامل خطر و علل ایجاد کننده/ فرآیند پیش گیری و مراقبت از زخم های دیابتیک مبتنی بر شواهد بالینی پرستاری و تشخیص های پرستاری و ارایه خدمات جامع پرستاری/ اصول معاینه پای دیابتی جهت پیش گیری و درمان/مراقبت از پای شارکوت و زخم های مرتبط آن ویژگی های کفش مناسب جهت پیش گیری از زخم پای دیابتی مراقبت پرستاری در فرآیند پیشگیری و مراقبت از زخم پای دیابتیک(علت /طبقه بندی/عوامل خطر/فرایند پیش گیری و مراقبت و……) مبتنی بر شواهد بالینی و تشخیص های پرستاری

تعریف زخم های عروقی/ پاتوفیزیولوژی زخم های عروقی/ عوامل خطر و علل ایجاد کننده/ فرآیند پیش گیری/ مراقبت و درمان زخم های عروقی و مختلط مبتنی بر شواهد بالینی پرستاری و تشخیص های پرستاری و ارایه خدمات جامع پرستاری/ مدیریت بیماری های عروقی/ ادم لنفاوی         مراقبت پرستاری در فرآیند پیش گیری و مراقبت از زخم های عروقی(شریانی / وریدی /مختلط) مبتنی بر شواهد بالینی و تشخیص های پرستاری

تعریف و ویژگی زخم های عفونی/ عوامل ایجاد کننده/  عفونت فرآیند پیش گیری و مراقبت و درمان زخم های عفونی مبتنی بر شواهد بالینی و تشخیص های پرستاری / تشخیص صحیح زخم عفونی/ درمان بایوفیلم/ کنترل بو در زخم های عفونی/ آشنایی کلی با آنتی بیوتیک های مرتبط و عوارض آن ها استئومیلیت/ عفونت های ویروسی/ عفونت های قارچی    مراقبت پرستاری در فرآیند پیش گیری و مراقبت از عفو نت در زخم های حاد و مزمن

تعریف دبریدمان/ انواع دبریدمان/ اصول کلی دبریدمان صحیح/ آشنایی با ابزارهای موجود جهت دبریدمان/ اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون و احتیاطات لازم در دبریدمان اصولی/ تصمیم گیری در خصوص دبریدمان مبتنی بر شواهد بالینی پرستاری و تشخیص های پرستاری/ پیشرفت و حمایت در دبریدمان/ گایدلاین و اصول دبریدمان صحیح            مراقبت پرستاری در انواع دبریدمان در زخم های حاد و مزمن (انواع اندیکاسیون/کنترا اندیکاسیون/احتیاطات/و…)

اتولایتیک،انزیماتیک،شیمیایی ،مکانیکی،بیولوژیک،شارپ،جراحی کانزرواتیو علل زخم های تروماتیک/ تعریف زخم های جراحی/ انواع زخم های جراحی/ اصول مراقبت از زخم های جراحی/فرآیند مراقبت و مدیریت در زخم های تروماتیک و غیرتروماتیک مبتنی بر شواهد بالینی پرستاری و تشخیص های پرستاری و نقش پرستار در فرآیند درمان های مکمل زخم های تروماتیک           مراقبت پرستاری در فرآیند پیش گیری و مراقبت از زخم های جراحی تروماتیک و غیر تروماتیک

اصول شناسایی زخم های غیر شایع متابولیک، التهابی، عفونی و لنفاوی و واریسی/ فرآیند مراقبت از زخم های غیرشایع مبتنی بر شواهد بالینی پرستاری و تشخیص های پرستاری/ واسکولیت و زخم ها/ زخم های ناشی از sikle cell/ پایودرما گانگرنوزوم /زخم های ناشی از بدخیمی ها    مراقبت پرستاری در زخم های غیر شایع(متابویک/التهابی / عفونی/بیولوژیکی و…)

تعریف و طبقه بندی زخم سرطانی/ عوامل خطر و علل ایجاد کننده/ فرآیند پیش گیری و مراقبت و درمان زخم سرطانی مبتنی بر شواهد بالینی پرستاری و تشخیص های پرستاری/ التهاب پوستی ناشی از رادیوتراپی/ اکستراوزیشن        مراقبت پرستاری در فرآیند پیش گیری و مراقبت از زخم های سرطانی و مراقبت از آن

شناسایی زخم های سرطانی شامل(BCC-SCC-MARJOLIN) از لحاظ مورفولوژی (ظاهر شبیه گل کلم،رگ های شکننده،پرفیوژن ضعیف،شکل نامنظم)،کنترل بو در زخم های سرطانی با استفاده از محلول های پاکسازی زخم و آنتی بیوتیک های موضعی و پانسمان های نوین نظیر شارکول ،کنترل خونریزی با استفاده از پانسمان های نوین نظیر سیلیکون  و پرهیز از تعویض بیرویه پانسمان و استفاده از تروموبین،روش های کنترل درد با استفاده از مسکن ها و بی حسی های موضعی،روش های تهیه کشت زخم بوسیله سواب های استریل      مهارت در تشخیص و مراقبت از زخم های سرطانی

تعریف سوختگی/ انواع طبقه بندی در زخم های سوختگی/ فرآیند پیش گیری و مراقبت از پوست و زخم های حاد و مزمن در اطفال و نوزادان مبتنی بر شواهد بالینی و تشخیص های پرستاری/چالش های منحصر به فرد در مراقبت از پوست کودکان و نوزادان مبتنی بر شواهد بالینی پرستاری/ زخم ناشی از سرمازدگی          مراقبت پرستاری در فرآیند پیش گیری و مراقبت از زخم  های سوختگی و سرمازدگی

شناخت آناتومی و فیزیولوژی پوست اطفال و نوزادان/ اصول پیش گیری و مراقبت از پوست اطفال و نوزادان/ اصول مراقبت از زخم های حاد و مزمن در اطفال و نوزادان مبتنی بر شواهد بالینی و تشخیص های پرستاری / مراقبت از پوست در نوزادان نارس / چالش های منحصر به فرد در مراقبت از پوست کودکان و نوزادان مبتنی بر شواهد بالینی و تشخیص های پرستاری مراقبت پرستاری در فرایند پیش گیری و مراقبت از زخم  در اطفال و نوزادان

شناخت تکنولوژی ها و استانداردهای جهانی زخم /انواع پانسمان های نوین و ویژگی های آن ها/ کاربرد و استفاده صحیح از پانسمان ها مبتنی بر شواهد بالینی و تشخیص های پرستاری  مراقبت پرستاری در بکارگیری تکنولوزی مناسب و استانداردهای جهانی مناسب زخم و بکارگیری پانسمان های نوین در فرآیند مراقبت از زخم و انتخاب  پانسمان مناسب

اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون، احتیاطات،شکل پانسمان،ترکیبات پانسمان ، دسته بندی پانسمان ها نوع پانسمان متناسب با بکارگیری در زخم ها،نحوه برش و نگهداری نحوه بکارگیری،روش بکارگیری مدت زمان بکارگیری            مهارت در بکارگیری انواع پانسمان های نوین و شناخت آن ها

آشنایی با درمان های مکمل در مدیریت زخم از جمله: دستگاه فشار منفی، لیزر، لایت، اولتراسوند، الکترومگنت تراپی/ اصول کاربرد صحیح این درمان های مکمل/ مزایا و معایب استفاده از این نوع درمان های مکمل هایپرباریک اکسیژن، سلول بنیادی، ازن تراپی و ماگوت تراپی/ اصول کاربرد صحیح این درمان های مکمل/ مزایا و معایب استفاده از این نوع درمان های مکمل مبتنی بر شواهد بالینی پرستاری و تشخیص های پرستاری        مراقبت پرستاری در بکارگیری مناسب نقش درمانهای مکمل در مراقبت زخم(دستگاه فشار منفی/لیزر / لایت /الترا سوند /هایبر باریک اکسیژن/سلول های بنیادی…)

اندیکاسیون،کنتراندیکاسیون ،احتیاطات، نحوه بکارگیری،مدت زمان هر نوبت،توجه به نوع بافت ،معایب و مزایای هر کدام از تکنیک ها ،توجه به ایمنی استفاده از دستگاه،نحوه نگهداری دستگاه         مهارت در بکارگیری درمان های مکمل در مراقبت از زخم

ارتباط بین فرآیند التیام زخم و تغذیه/تغذیه در بیماران مبتلا به انواع زخم/ اصول کلی تغذیه در مراقبت از زخم مبتنی بر شواهد بالینی پرستاری / شناخت و کاربرد مکمل های مهم جهت کمک به ترمیم زخم/     نقش تغذیه در مراقبت از زخم

تعریف درد و انواع آن/ مراقبت از درد در زخم های حاد و مزمن مبتنی بر شواهد بالینی پرستاری و تشخیص های پرستاری/ آشنایی با درمان های مکمل جهت کنترل درد در زخم های مزمن/  آشنایی با ابزار سنجش درد (VAS) جهت ارزیابی درد در زخم های مزمن و ویژگی های درد در انواع زخم ها        مراقبت پرستاری در بکارگیری فرآیند مراقبت از درد در زخم های حاد و مزمن

تعریف شستشو/ آشنایی با اصول صحیح شستشوی زخم ها/ انواع محلول های شستشو/ اندیکاسیون و کنترا اندیکاسیون محلول های شستشو در انواع زخم های عفونی و غیرعفونی/ انواع ضدعفونی کننده ها       مراقبت پرستاری در بکارگیری اصول صحیح شستشوی زخم های حاد و مزمن ، انواع محلول ها و ضدعفونی کننده ها

اندیکاسیون،کنتراندیکاسیون ،احتیاطات، نحوه بکارگیری،مدت زمان هر نوبت،توجه به نوع بافت ،معایب و مزایای هر محلول ،توجه به ایمنی استفاده از محلول،نحوه نگهداری محلول،میزان مصرف هر یک از محلول ها   مهارت در شناخت و بکارگیری انواع محلول های شستشو و ضد عفونی کننده زخم

تعریف فیزیوتراپی در زخم/ آشنایی با اصول کلی فیزیوتراپی در زخم/ آشنایی با حرکات اکتیو و پسیو مورد نیاز در زخم های مزمن و سوختگی    فیزیوتراپی در زخم

تعریف و فرآیند چگونگی آمادگی زخم ها برای  انواع فلپ و گرفت/  اصول صحیح پانسمان و مراقبت از فلپ و گرفت مبتنی بر شواهد بالینی پرستاری و تشخیص های پرستاری         مراقبت پرستاری در مراقبت از فلپ و گرفت

شناخت انواع تکنیک های انجام گرفت و فلپ،مهارت در بکارگیری نوع و تکنیک پانسمان ها در مراقبت از فلپ و گرفت،بکارگیری پانسمان های متناسب با فلپ وگرفت         مهارت مراقبت از بیماران دارای فلپ و گرفت

آشنایی با اصول صحیح بانداژتراپی/ انواع بانداژ و کاربرد صحیح آن/ آشنایی با بانداژهای استاندارد/ اصول صحیح بانداژتراپی و مراقبت های مناسب در لنف ادم      مراقبت پرستاری باندازتراپی وانواع واصول آن

اندیکاسیون،کنتراندیکاسیون ،احتیاطات، نحوه بکارگیری،مدت زمان هر نوبت،توجه به نوع درگیری اندام،تکنیک بانداژتراپی(ضربدری ،حلقوی،هشت) ،معایب و مزایای بانداژتراپی      مهارت در بانداژتراپی و اصول بکارگیری آن

آشنایی با انواع درن ها ،اصول مراقبت از هر نوع درن ،اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون و احتیاطات مراقبت از درن ها، تعریف فیستول/ آشنایی و شناخت انواع فیستول ها و مراقبت های مربوطه، آشنایی با اصول مراقبت صحیح از فیستول و روش های درمان آن مبتنی بر شواهد بالینی پرستاری و تشخیص های پرستاری/ آشنایی با انواع درن ها/ اصول صحیح پانسمان در زخم های ناشی از درن و فیستول مراقبت پرستاری در کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت از زخمهای ناشی از درن و فیستول و…

تعریف زخم جراحی و انواع آن/ نقش پرستار در مراقبت از زخم های جراحی باز شده مبتنی بر شواهد بالینی پرستاری و تشخیص های پرستاری       مراقبت پرستاری در کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت از زخم های جراحی باز شده

آشنایی با تعریف، اهداف و انواع مراقبت تسکینی/ اصول صحیح استفاده از این مراقبت ها مبتنی بر شواهد بالینی             مراقبت پرستاری در کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت از زخم درPALLIATIVE WOUND CARE

نقش اخلاق پرستاری مراقبت از زخم/ آشنایی با اصول اخلاقی در مراقبت از زخم/ آشنایی کلی با موارد پزشکی قانونی شایع          کاربرد اخلاق حرفه ای پرستاری در مراقبت از زخم های مزمن

آشنایی با تعریف و انواع اگزودا/ آشنایی با اصول صحیح مدیریت اگزودا/ آشنایی با انواع بریرها جهت پیش گیری از آسیب پوستی         مراقبت پرستاری در مدیریت اگزودا در زخم

اتمرین کار تیمی/ مدیریت تیم مراقبت و درمان زخم/ جایگاه متخصصین رشته های مختلف در تیم/ شناخت مفاهیم پایه در مراقبت از زخم و  رویکرد های کلی مراقبت از زخم/ برنامه ریزی مدیریت زخم/آشنایی با فرآیند مدیریت کلینیک زخم، آشنایی با تیم تخصصی و تجهیزات مورد نیاز و آموزش عملی در کلینیک زخم         نقش حرفه ای پرستار مراقبت از زخم ( مدیریت مراقبت از زخم – مدیریت کلینیک زخم)

آگاهی و شناخت کامل از شرح وظایف پرستاران مراقبت از زخم،شناخت و اگاهی کامل از گاید لاین های مراقبت از زخم، بکارگیری، برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی مراقبت از زخم، رعایت و بکارگیری اصول کار تیمی             مهارت در مدیریت کلینیک زخم

تاثیر معنویت و سلامت معنوی بر روی جسم و زخم های مزمن و مداخلات معنوی منجر به سلامت و آرامش روحی روانی اجتماعی در بیماران مبتلا به زخم/           مراقبت های پرستاری مبتنی بر معنویت-روانی اجتماعی در زخم های مزمن

ارزیابی ابزار های زخم، تمرین با انواع تشک مواج ( تشک همودینامیک و استاتیک) ، ارزیابی زخم پای دیابتیک  و مراقبت های آن ( عوامل خطر آناتومیک برای زخم پا در دیابت(پای شارکوت، کالوس، میخچه، زخم های پاشنه پا، عفونت در پا، قطع عضوو…)، نقش پرستار در فرآیند پیش گیری از زخم های فشاری/ مراقبت و درمان زخم فشاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری از بیماران مبتلا به زخم های فشاری ، تشخیص و مراقبت از اختلالات زخم های عروقی و لنفاوی (زخم         کارآموزی

شریانی،زخم وریدی،زخم شریانی -وریدی،لنفاوی(نوع زخم،محل زخم،ویژگی زخم،درمان زخم) ، انجام دبریدمان اتولایتیک، انزیماتیک، شیمیایی ،مکانیکی، بیولوژیک، شارپ، پاکسازی بستر زخم و کاهش با میکروبی و نحوه استفاده صحیح از آنزیم های لازم در دبریمان ، مهارت در تشخیص و مراقبت از زخم های سرطانی شامل(BCC-SCC-MARJOLIN) کنترل بو در زخم های سرطانی با استفاده از محلول های پاکسازی زخم و آنتی بیوتیک های موضعی و پانسمان های نوین نظیر شارکول ،کنترل خونریزی با استفاده از پانسمان های نوین نظیر سیلیکون  و پرهیز از تعویض بیرویه پانسمان و استفاده از تروموبین،روش های کنترل درد با استفاده از مسکن ها و بی حسی های موضعی،روش های تهیه کشت زخم بوسیله سواب های استریل، مراقبت پرستاری از انواع درجات سوختگی با علل مختلف (آب جوش الکتریکی،مواد اسیدی و بازی و اصطکاک)، ازریابی پوست اطفال و نوزادان،زخم های فشاری در نوزادان و اطفال،زخم های با اختلالات مادر زادی ،زخم های ناشی از عوارض جراحی)و سوختگی در اطفال ، بکارگیری انواع پانسمان های نوین، بکارگیری درمان های مکمل در مراقبت از زخم، بکارگیری انواع محلول های شستشو و ضد عفونی کننده زخم، به کارگیری پانسمان های متناسب با فلپ وگرفت ، بکارگیری

تکنیک بانداژتراپی(ضربدری ،حلقوی،هشت)، مراقبت پرستاری از زخم های ناشی از درن ها وفیستول، به کارگیری صحیح گاید لاین های مراقبت از زخم، رعایت و بکارگیری اصول کار تیمی

4.8/5 - (29 امتیاز)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری
مشاوره رایگان همه دوره ها