مرکز سلامت ایرانیان

برگزارکننده دوره های حوزه سلامت

ورود به بازار کار پرتقاضای حوزه پزشکی با مدرک معتبر

ثبت اطلاعات برای اطلاع از دوره ها

مرکز سلامت ایرانیان

برگزارکننده دوره های حوزه سلامت

ورود به بازار کار پرتقاضای حوزه پزشکی با مدرک معتبر

ثبت اطلاعات برای اطلاع از دوره ها

وزارت-بهداشت

دسته بندی دوره ها

برای مشاهده سرفصل ها کلیک کنید

برای مشاهده سرفصل ها کلیک کنید

دوره آموزش تکنسین داروخانه پیشرفته

دوره ۲ ماهه

۸ جلسه

به صورت عملی

دو روزه

دوره یک ماهه

4 جلسه 

دوره یک ماهه

4 جلسه 

دوره یک ماهه

4 جلسه 

دوره سه ماه

(امکان برگذاری به صورت فشرده)

برای مشاهده سرفصل ها کلیک کنید


آموزش تخصصی


استخدام

استخدام دانش پذیران با توجه به توانمدی آنها


توان مالی

به موفقیت شما متعهد هستیم، و بخشی از آن را فراهم می کنیم


گواهی نامه

گواهینامه های حرفه ای برای نشان دادن رزومه با ارزش


دوره ها

برگزاری دوره های مختلف آموزشی در حوزه سلامت
آمار مشتریان ما


88
دوره


1153
دانش پذیر


1078
فارغ التحصیل


49
استاد

مشاوره رایگان همه دوره ها