مركز آموزشی علمی و پژوهشی ايرانيان ملل

مرکز سلامت ایرانیان

برگزارکننده دوره های حوزه سلامت

ورود به بازار کار پرتقاضای حوزه پزشکی با مدرک معتبر

ثبت اطلاعات برای اطلاع از دوره ها

مرکز سلامت ایرانیان

برگزارکننده دوره های حوزه سلامت

ورود به بازار کار پرتقاضای حوزه پزشکی با مدرک معتبر

ثبت اطلاعات برای اطلاع از دوره ها

وزارت-بهداشت

برای مشاهده سرفصل ها کلیک کنید

برای مشاهده سرفصل ها کلیک کنید

دوره آموزش تکنسین داروخانه پیشرفته

دوره ۲ ماهه

۸ جلسه

به صورت عملی

دو روزه

دوره یک ماهه

4 جلسه 

دوره یک ماهه

4 جلسه 

دوره یک ماهه

4 جلسه 

دوره سه ماه

(امکان برگذاری به صورت فشرده)

برای مشاهده سرفصل ها کلیک کنید

مشاوره رایگان همه دوره ها