گروه های خونی

کمی درباره گروه های خونی بدانیم

گروه خونی

گلبول های قرمز خون انسان متشکل از هم و گلوبین هستند. روی گلبول های قرمز آنتی ژن های A  و B قرار دارند. اگر روی گلبول ها فقط آنتی ژن A وجود داشته باشد، گروه خونی A میباشد؛ اگر تنها آنتی ژن B روی گلبول ها باشد، گروه خونی B میباشد؛ اگر هر دو آنتی ژن وجود داشته باشند، گروه خونی AB میباشد. اما اگرهیچکدام از آنتی ژن ها روی گلبول های قرمز خون یک انسان وجود نداشته باشند، گروه خونی آن فرد O میباشد.

تعیین Rh

آنتی ژن های Rh نیز یکی دیگر الل های گروه های خونی هستند. آنتی ژن های Rh نیز در کنار دیگر آنتی ژن ها روی سطح گلبول های قرمز قرار دارند. در افرادی که این آنتی ژن وجود دارد گروه خونی آنها مثبت و در افرادی که این آنتی ژن را ندارند، گروه خونی منفی میباشد.

آگلوتینه شدن خون:

اگر گروه  های خونی مختلف را با هم ادغام کنید، عمل آگلوتینه انجام میشود و خون لخته میشود. برای همین گروه خونی بیمار در مراکز درمانی اهمیت بسیاری دارد.

دهنده و گیرنده:

به دلیل وجود آنتی ژن ها و آنتی کور ها نمیتوان از هر فرد با هر گروه خونی خون گرفت و به بیمار تزریق کرد زیرا اگر آنتی کور های موجود در سطح گلبول های قرمز خون گیرنده با آنتی ژن های خون شخص دهنده یکی باشند، خون شخص دچار آگلوتینگی شده و حتی منجر به مرگ شخص گیرنده میشود.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با مرکز